در حال حاضر درس خواندن و لیسانس گرفتن که یک فضیلت است بر ضرورت ازدواج پیشی گرفته و همین امر باعث بروز فسادهای اجتماعی می شود.

اگر بودجه های کشور صرف اموری چون نماز و ازدواج شود، هزینه های نیروی انتظامی و قوه قضائیه کمتر می شود.جوانان همواره از دو روزنه غفلت و شهوت گزیده می شوند، داروی غفلت خواندن نماز و داروی شهوت ازدواج است.

فیتیله نماز و ازدواج را بالا بکشیم فساد کم می شود، ریشه مفاسد اجتماعی غفلت و شهوت است .

 

حاج آقا قرائتی