آنـقـدر بـایـد بـدویــم تــا وقـتـی امــام زمــان ( عـلـیــه الـسـلــام ) آمـد ، سـرمــان را بـالـا بـگـیـریـم و بـگـویـیـم : 

« آقــــــا بـیـشـتـر از ایــن جــان نـداشـتـیـم »


ایـن جـمـلــه مـرحـوم حـاج عـبـدالله ضـابـط خـیـلی بـا دلـم بــازی کـرد. واقعا نمی دونم اگه اگه یه روزی خدا توفیق درک دوران ظهور رو بهم داد ، اون من کجای ماجرا  رو گرفتم ! 

این بحث رو داشته باشید اگه عمری داشتیم به این دنیای هزار رنگ مبسوط منظورم رو توضیح خواهم داد.