از منظر رهبری کتاب مهمترین حلقه مفقوده زندگی فعالان فرهنگی جامعه ی ماست . فعالانی اعم از دانشجو و طلبه و عامه مردم . از این پس به صورت اجمالی به معرفی برخی  از کتب شاخص در امور مختلف می پردازیم تا اگر دوستان خواهان کتابی باشند ترجیحا این کتب را انتخاب نمایند . شایان ذکر است در صورت تمایل نیشتر آمادگی دریافت پیشنهادات شما در این امر و راستا می باشد .