دیدار روحانی و مردم مطلوم سیستان و بلوچستان 


دیدار رهبری و و زائران راهیان نور

بعد میگن چیه که شما اینقدر آقای خامنه ای رو دوست دارین ....

الهم احفظ قائدنا الخامنه ای الی یوم الظهور