امام خامنه ای:

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اصرار داشتند جوانها زودتر ازدواج کنند -چه پسرها و چه دخترها- البته با میل خودشان و با اختیار خودشان، نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه ی خودمان این را رواج دهیم.

جوانها در سنین مناسب، وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند، در همان حال گرمی و شور و شوق، باید ازدواج کنند.

این بر خلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال میکنند ازدواج های دوران جوانی ، ازدواج های زودرس است و ماندگار نیست. درست برعکس! است، این طور نیست.

اگر درست صورت بگیرد ، ازدواج های بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده ای کاملا با هم صمیمی خواهند بود.

امام خامنه ای ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ خطبه عقد