امام خامنه ای : نباید نیازمندی های کشور و برخی مسایل همچون تحریم ها، به مذاکره گره زده شود.

مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند.