حتی "کفش" هم اگر تنگ باشد
زخــم می کند  

وای به وقتی که
"دل" تنگــ باشد...


و باز شهدا فهمیدند که ما دنیا پرستان ، گم کرده ایم راه مولایمان حسین را ، گفتند که بیایم تا که باشیم نشانی از ره منزل دوست ...

 

کاش نصیب شود نعمت معیتتان ای عزیزان آسمانی 

راستی از مادرمان چه خبر ؟

هنوز پهلویشان درد می کند ؟

هنوز ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راستی شهدا فعلا نیاید ، آخر داریم جام جهانی را با لباس های منشوری نگاه میکنیم ...

فعلا نیاید ، آخر داریم آزادی هرچند یواشکی ، تجربه میکنیم 

فعلا نیاید چون ...

پیکرهای ۸۳ شهید دفاع مقدس وارد کشور می‌شوند

پیکرهای ۸۳ شهید دفاع مقدس وارد کشور می‌شوند

شهدا در راهند ...

خرداد ماه 93