حاج آقا دولابی می‌فرمود: «امام خمینی مظهر مهابت بود و رهبری (آیت الله خامنه‌ای) مظهر محبت.» خداوند متعال به امام نعمت‌ها را یکجا داد و امام هم این نعمت‌ها را برای استقرار نظام جمهوری اسلامی مصرف کردند. ولی نعمت‌ها به حضرت آقا را خدا تدریجی به ایشان می‌دهد و در هر مرحله‌ای متناسب با شرایط، خدا نعمت‌هایی را به ایشان می‌دهد یعنی شرایط آن نعمت‌ها را خود آقا فراهم می‌کنند.