منتظر اذن رهبریم تا بار دیگر جهانیان شاهد دستانی باشند که خود گره بر پوتین جوانانشان می زنند. خود لباس رزم بر تن پاره های تنشان می پوشانند که تداعی گر این نکته که اشک بر حسین ، رشک از دلشان ربوده است. و بنمایانند وجهی از دیگر از سند مظلومیت مولایشان و فرزندان طاهرش. 

ای دنیا .... تو که با همه زیبایهایت ، با همه دلخوشی هایت ، تمام قد و با تمام قوا کمر به فریفتن همگان بسته ای ، چه شده است که تا نام حسین  از لسان یکی از مسافرانت می شنوی ، رعشه بر اندام سالکانت می افتد که گویی تمام آمالشان همه و همه به یکباره ، نیست شده است.

ای دنیا ...همین جا و از همین معبر (دیار مولای غریبمان رضا(ع)) به تو و همه ی محبین و سالکینت می گوییم ، خود را آماده کن و تمام ادوات و متعلقاتت را بسیج کن ، چرا که مولایمان مهدی در راه است .

خودت را اماده کن که چراکه دیگر نمی گذاریم عاشورایی بیاید که تو دوباره کربلا را رقم بزنی.