دستــم کـــه جــــایـی نـمــی رســـد؛

دلــــــم بــه دامـــــانـتــــ !

فـــکــری بـــه حـــالـم کـــن خــــــــدا . . . 

 عــازمم ..

به سفـــری...

از خـــودم تــا به خـــودم...


الهم الرزقنا توفیق الشهاده فی امر ظهور مولانا المهدی(عج)

و توفیق الشفاعة الزهرا (س) فی یوم الحساب