این پست را بعد از اینکه این مطالب رو خوندین بخونین ....

دلم به دامانت یا رحیم ...

دلم از این تابوتها میخواهد !!


خدایا؛

صفحه‌ شناسنامه‌ام را این‌گونه می‌خواهم.

آرزویش برای من گنهکار که عیب نیست...
هست؟


راه آسمان که بسته نیست...
هست؟

با تو‌ام ای من...

راه آسمانت را پیدا کن.
شاید؛

جایی همین نزدیکی...

اصلا ، ای من آلوده تو را چه به حسینی شدن .... 

بازهم ، همانند هزاران تکرار گذشته .... برای حسینی شده باید از تو گذشت ای من ...


الهم الرزقنا توفیق الشهاده فی امر ظهور مولانا المهدی(عج) و توفیق الشفاعة الزهرا (س) فی یوم الحساب