قابل توجه دوستان و فعالین حوزه مجازی ، باتوجه به همه گیر شدن اور غیر مهم و تلقی آن بعنوان دغدغه جامعه ، لطفا این چالش را ترویج نمایید.

لینک مشاهده تصویر با کیفیت بالا