ماه ذی القعده که می شه ، همه دلشون هموای مشهد میکنه و یه جورایی این ماه رو ماه آقا امام رضا میدونن . اما

یا علــے بنِ موســے الرّضا

این ایّام "بابُ الجوادتان"

عجیب شلوغ مـی شود ...!

کاش غریبِ مدینه هم 

برای دلش و دلمان 

یک "بابُ القاسم" داشت ...