در یک مصاحبه مطبوعاتی /شهید لاجوردی/ چند ساعت توانست 
به تمام سؤالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ دهد.
بعد از مصاحبه دیدیم که ایشان خسته بودند و رفتند؛

دوستان دنبال ایشان گشتند که یکی از افراد گفت: 
▬▐آقای لاجوردی در طبقه بالا زمین را تِی می‌کشند و تمیز می‌کنند▌▬

 به ایشان گفتیم: مگر شما خسته نبودید؟ 
 گفتند: چرا
 گفتیم: مصاحبه چطور بود؟
 گفتند: عالی بود،
و من بعد از آن احساس کردم باید بیایم و یک خودسازی داشته باشم، 
من اینجا زمین را تِی نمی‌کشم 【آن غرور و منیت نفسانی‌ام را تِی می‌کشم.】


و حال ماییم که از شهدت تنها اسمش را دانسته ایم .... به راستی که آنان هفت شهر عشق را پیمودند و ما اندر خم یک کوچه ایم ....