پایتان گر طرف کرب و بلا باز شود...

هرچند که عید است اما ... کل یوم عاشورا