در پیوند ازدواج دو نفر به هم نمی رسند!!
که اگر قرار بود به هم برسند در خیابان به هم رسیده بودند و اینهمه کادوی ولنتاین در کار نبود
قرار شد دو نفر با هم به خدا برسند و این معنای کامل شدن دین است .


روز عرفه مارا از دعای خیرتان که همان ظهور مولایمان باشد فراموش نکنید ..