عرفه که می شود ، حسیینه دلمان به جوش و خروشی می آید بی حد . اصلا عرفه یعنی سلام حسین . عرفه یعنی سلام بر تو ای غم شیرین بر دل نهفته . 

ولی از هر چه بگذریم ...... روضه سه ساله غمبار تر است . اصلا بی دلیل نیست که مولا فرمود : امان از شام ، امان از شام ، امان از شام .

السلام علیک یا رقیة