اینم عیدی،عید غدیر امسالمون از دست یه سید بزرگوار !