آیت الله جاودان حفظه الله:
نگاه اتفاقی به صورتی که انسان زود رویش را برگرداند، از نظر شرعی ایرادی ندارد، ولی حضور قلب در هنگام نماز خواندن و بر گریه بر امام حسین علیه السلام تاثیر بسیار زیادی دارد.
اینکه می بینی در نماز حواست جمع نیست به همین نگاه های اتفاقی بر می گردد. آنهایی که مستقیم نگاه می کنند که اصلا مورد بحث ما نیستند.