آیت الله بهجت ( رحمت الله علیه ):

اگر کسی طالب معرفت باشد و در طلب آن جدییت و خلوص داشته باشد درو دیوار به اذن الله معلمش خواهند بود وگرنه سخن پیامبر (ص) هم در او اثر نخواهد کرد . چنانکه در ابو جهل اثر نکرد ...