آنچه مرقوم شده بود...

از روز اول تا روز 29/1/94


26 تیر ماه سنه 1394 ===> جهت خلاص شدن دوستان خلاصه شد.... روز آخر رمضان است و ای کاش مثل همین اندراحوالات ، می شد اندراحوالاتمان را راحت در یک جا جمع کرد ..... کربلا


30 تیر ماه سنه 1394 ===> امروز اگر خدا بخواهد ، زیاد می شویم . نو رسیده ای در راه است ..... ای کاش ما تازه به دوران رسیده ها هم می توانستیم از نو برسیم و یا حتی اصلا برسیم ...


...

12 مرداد ماه سنه 1394 ===> هرچه بادا باد ، دل من بی غم عشقت مباد ، حسین....