هیچی نه شرحی میخواد و نه توضیحی .... 

یه جور کرسی آزاد اندیشیه واسه خودش 

بحث ما سر آزادی و حجاب (به مناسبت روز حجاب و عفاف)

نظر شما چیه ؟؟؟